Privacybeleid Welzijnspraktijk Berghem

Welzijnspraktijk Berghem Welzijnspraktijk Berghem, gevestigd aan Het Reut 319, 5351 TD Berghem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Het Reut 319, 5351 TD Berghem
Telefoon: 0616020503
Website: www.welzijnspraktijkberghem.nl
Email: info@welzijnspraktijkberghem.nl
KvK nummer: 70355762
BTW nummer: 163555989B02

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welzijnspraktijk Berghem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Welzijnspraktijk Berghem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid (in geval van coaching en ontspanningsmassage)
- Biometrische gegevens (in geval van coaching op voeding)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Welzijnspraktijk Berghem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Welzijnspraktijk Berghem analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Bijvoorbeeld door het gebruik van Facebook Pixel.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Welzijnspraktijk Berghem neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Welzijnspraktijk Berghem) tussen zit. Welzijnspraktijk Berghem gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Facebook Pixel: om de effectiviteit van advertenties op Facebook te kunnen bekijken. De door de Facebook Pixel gegenereerde informatie over de effectiviteit van mijn advertentie kan worden overgebracht naar eigen, beveiligde servers of die van een derde partij.

Mailchimp: Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvang u periodiek een nieuwsbrief. Uitschrijven kan ten alle tijden via de link onderaan de nieuwsbrief. De nieuwsbrief heeft als doel om het laatste nieuws met u te delen.

Communicatie (email en facebook): Via info@welzijnspraktijkberghem kunt u via email met mij communiceren. Of u kunt via Facebook Messenger een bericht sturen. Deze berichten kan ik (waar nodig) bewaren. Ook kan ik u via email/messenger om persoonlijke gegevens vragen die relevant zijn. Uw berichten worden bewaard op een beveiligde server en worden niet gedeeld met derden.

Cookies: Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Welzijnspraktijk Berghem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonlijke gegevens ten behoeve van coaching/training/ontspanningsmassage: termijn van 10 jaar na afronding van traject.
  • Persoonlijke gegevens die worden verzameld via webshop: termijn van 10 jaar na afronding.
  • Persoonlijke gegevens die worden verzameld naar aanleiding van een aankoop van dienst/product: termijn van 10 jaar na afronding.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Welzijnspraktijk Berghem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Welzijnspraktijk Berghem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Welzijnspraktijk Berghem gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Welzijnspraktijk Berghem gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@welzijnspraktijkberghem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Welzijnspraktijk Berghem zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Welzijnspraktijk Berghem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Welzijnspraktijk Berghem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@welzijnspraktijkberghem.nl